SLOBODAN OBRADOVIĆ

Slobodan-Lale Obradović rođen u Komniku, 1921. godine, od osnivanja Društva sropsko-indonežanskog prijateljstva NUSANTARA u Beogradu, bio je njegov aktivan član. Poslednji put, došao je na prijem povodom odlaska ambasadora Muhameda A. Dalimuntea iz Srbije na okončanju diplomatske službe u Srbiji.

Obradović je, kao sin visokog oficira u vojskama Kraljevina Srbije i Jugoslavije, učestvovao u završnim operacijama za oslobođenje zemlje 1944. i 1945, iz kojih je izašao sa činom poručnika Jugoslovenske narodne armije (JNA). Zatim je diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Radio je u listovima „Mladi borac“, „Politika“ i „Borba“, a vrhunac novinarske karijere ostvario je u Novinskoj agenciji TANJUG, u kojoj je proveo gotovo čitav radni vek, od dolaska krajem 1946, do odlaska u penziju 1984. Za to vreme obavljao je odgovorne uredničke dužnosti u raznim redakcijama TANJUG-a, najpre kao urednik sportske redakcije, a zatim se posvetio spoljnopolitičkom novinarstvu i postao vrstan poznavalac, pa je dugo godina proveo kao dopisnik TANJUG iz Ujedinjenih nacija u Ženevi, iz Džakarte (1962–1965), Bona (1972–1976) i Vašingtona (1979–1983). Penzionisao se kao odgovorni urednik Generalnog servisa agencije.

Obradović je svoje veliko novinarsko iskustvo, obogaćeno erudicijom i svestranim obrazovanjem, prenosio na mlade, preko prvog posleratnog priručnika za obuku novinara pod nazivom „Kako da postanem novinar“, 1955. godine, što je bila značajna profesionalna novina na prostoru ondašnje Jugoslavije. Do početka 1960-tih, sačinio je još dva udžbenika za novinare.

Bio je i profesor žurnalistike u zemlji i inostranstvu, i osnivač mnogih novinarskih škola. Predavao je u više svetskih centara za obrazovanje novinara, kao i u zemlji, gde je posebno bio zapažen njegov doprinos razvoju novinarske edukacije u školama Jugoslovenskog instituta za novinarstvo i u Novinarskoj školi Udruženja novinara Srbije (UNS). Predavanja je držao i studentima žurnalistike na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, kojima je omogućavao praksu u TANJUG, gde su mnogi postali i novinari ove agencije.

Bio je jedan od, izuzetno aktivnih, članova Udruženja novinara Srbije. Dobitnik je više nagrada i priznanja, između ostalih i za životno delo Saveza novinara Jugoslavije „Moša Pijade“, Nagrade za životno delo UNS i Zlatne povelje UNS.

Slobodan-Lale Obradović preminuo je 8. septembra, a sahranjen je, 14. septembra 2010. godine, na Novom groblju u Beogradu.

<< Nazad