RADISLAV Z. MILANOVIĆ – predsednik Nadzornog odbora

CILJ
Pozicija u opštem ili marketing menadžmentu u transportnoj ili uslužnoj industriju koja zahteva eksponiranost, razumevanje različitih kultura i izuzetnu veštinu prodaje, veštinu planiranja i komunikacije i nudi podsticajno okruženje i mogućnost za napredovanje

REZIME
• Više od 30 godina iskustva u svim aspektima komercijalne avio-industrije
• Koordiniracijakomercijalnog avio poslovanjau 56 kancelarija širom sveta sa 4500 zaposlenih
• Vešt ukadrovskojselekciji, obuci, organizovanju i motivisanju zaposlenih
• Odgovoran za unapređenje produktivnosti i profitabilnosti
• Magistar Ekonomije
• Jezici: engleski i srpsko – hrvatski (bilingval) sa dobrim razumevanjem ruskog

ISKUSTVO

2010. - Do danas
Menadžer projekta - „Vizium Air“ / Diamond Aviation

2008.– 2009.
Komercijalni direktor - „Vizium Air“ / Diamond Aviation

2004.– 2008.
Viši savjetnik -JAT

2001.– 2004.
Viši samostalni savetnik u avio-kompaniji
Menadžer projekta - Start Up Air Bosna / Air Vardar / Air Adriatic

1998.– 2001.
Far & Wide Tour Operator
Direktor za region mediteranskih zemalja

1998. – 2001. Engelvood Cliffs, Njujork
Air Net aviation Group.Inc
Menadžer
Čarter poslovanje
Konsolidacija aviokompanije
Organizacija čartera SAD - Srbija

1996. – 1998. Njujork, Njujork
Nacionalni Menadžer prodaje
Skyline Travel
Poslovna dostignuća:
- Povećanje bruto prodaje u proseku za 28% u tekućem periodu

1995. – 1996. Njujork, Njujork
Menadžer prodaje - Severna i Južna Amerika
Romanian air
Poslovna dostignuća:
-Porast bruto prihoda od prodaje za 34% u tekućem periodu
-Povećanje broja direktnih letova između SAD i Rumunije u prvoj godini rada sa 3 na 5 (A-310)

1989-1994 Njujork - Njujork
Generalni direktor - Severna Amerika
Jugoslovenski aerotransport
Poslovna dostignuća:
- Rukovođenjeposlom od 100 miliona dolara
- Koordinacijarada10 kancelarija u SAD sa 140 zaposlenih
- Najbolje godine preveženo 103.000 putnika Evropa-SAD i nazad
- Povećan bruto prihod od prodaje za 27% u prve dve godine poslovanja
- Povećan broj letova sedmično sa 9 na 14 (DC-10-30)
- Vršeni dogovori za potpisivanje Add-on ugovora, ugovora o zajedničkomulaganju i ugovora sa velikim američkim i međunarodnim aviokompanijama
- Razvijena i implementirana modernatehniku automatizaciju za postizanje maksimalneproduktivnosti
- Kreiranirazni tržišni proizvodi: za odmor, starije, studente, verske i insentiv proizvode
- Pripremljeno i podržano uvođenje novih MD-11 procedura

1988. – 1989. Frankfurt, Nemačka
Generalni direktor - Zapadna Nemačka
Jugoslovenski aerotransport
Poslovna dostignuća:
- Koordinacija 7 kancelarija u Nemačkoj sa 70 zaposlenih
- 60 Miliona DM u poslovanju
- Povećanje bruto prihoda od prodaje za 10% u manje od godinu dana
- Implementacija nove marketing strategije
- Kreiranje i koordinacija uspešne reklamne i promotivne kampanje

1983. – 1988. Beograd, Jugoslavija
Viši potpredsednik - komercijalno poslovanje;
Jugoslovenski aerotransport
Poslovna dostignuća:
- Povećanjeukupnog broja prevezenih putnika sa 3,2 na 5 miliona
- Povećajne bruto prihod iz poslovanja kompanije sa 280 miliona dolara na 850 miliona dolara
- Učešće u izradiMeđunarodnih avio-procedura sa SAD, Kanadom, Indijom, Australijom i zemljama u Evropi
- Razvijena proizvodna linija i poslovanje sa bazama na pet kontinenata
- Razvijen širom sveta marketinški plan za puteve i posebne tržišne segmente
- Razvijen i implementiran Amadeus Globalni rezervacioni sistem, BSP, ARC i SAD / CRS-veze
- Razvijen Elektronski Ticketing i proveru proizvoda
- RazvijenAirline – in - house Turoperaterskiproizvod
- Razvijena i implementiranaAdriatik biznis klasa

1981. – 1983. Beograd-Jugoslavija
Generalni direktor - u inostranstvu
Jugoslovenski aerotransport
Poslovna dostignuća:
- Povećanje bruto prodaje u inostranstvu za 20%

1976. – 1981. Generalni direktor Viktorija, Južna Australija i Tasmanija
Jugoslovenski aerotransport
Australija
Poslovna dostignuća:
- Uspostavljen saobraćaj iz bivše Jugoslavije u Melburn, Australija na B-707 i DC-10-30
- Povećana ukupna prodaje sa 3,7 miliona na 12,7 miliona dolara

OBRAZOVANJE
• Magistarske studije - Ekonomski fakultet 1969.
• Ekonomski fakultet Beograd

OSTALAPOSLOVNA DOSTIGNUĆA
• Koordinacija rada 56 Kancelarije širom sveta i 4500 zaposlenih
• Koordinacija i nadzor Upravnog odbora od 30 direktora
• Uskladjeno upravljanje prioritetima
• Uvedeno sistemsko međunarodnofinansiranjei ciljni menadžment
• Razvijeno i implementirano strateško planiranje i čarter poslovanje
• Razvijenmenadžment avio kapaciteta, zasnovan na kombinacijianalize i prognoze
• Razvijeni i implementirani Unisys i IBM kompjuterizovani sistemi
• Završen JAT Marketing i menadžment 1986. i Daglas marketing menadžment 1987.
• Aktivno učešće u ACTA & ARTA

ISRAŽIVAČKI RAD
• Analiza izvodljivosti razvoja Australije i Novog Zelanda
• Ekonomska analizarute Jugoistočne Azije
• Ekonomska prognoza rute Zapadna / Istočna Evropa
• Ekonomska prognoza za Severnoatlantsku rutu
• Analiza izvodljivostirazvoja rute za Severnoatlantsko tržište - Kanadu
• Američki stavovi o „Putujemo u Evropu“ - Definisanje profila putnika
• Podsticajni program - Jugoslavija - Vodič za američke turističke agente
• Južna Amerika – jugoslovenska etnička analiza izvodljivosti


<< Nazad