MUSTAFA EF. JUSUFSPAHIĆ, član Upravnog odbora


Rođen je 1970. godine u Beogradu.

Osnovnu školu "Petar II Petrović Njegoš" završio u Beogradu.

Srednju teološku školu "Gazi Husrevbegova Medresa" završio u Sarajevu.

Diplomirao je, 1997. godine, teologiju na egipatskom Univerzitetu "Al-Azhar" u Kairu. Istovremeno na British councilu stekao diplomu IELTS i završio dve godine biznis menadžmenta. Praksu engleskog jezika stekao na Kensington institutu u Londonu.

Bio je imam Bajrakli džamije u Beogradu, i glavni imam za region Niša.

Kao najmlađi hadžija, 2000. godine, predvodio je grupu od dvadeset pet hadžija iz Srbije u Saudijsku Arabiju, kao počasni gosti kralja Fahda.

WAMY (World Assembly of Muslim Youth) imenovala ga je za svog predstavnika i predsednika muslimanske omladine u Srbiji.

Bio je glavni i odgovorni urednik lista "Selam" pri Islamskoj zajednici Srbije. Radio je na prevodima islamskih dela sa arapskog i engleskog jezika. Unapredio je i pospešio rad izdavačke delatnosti Islamske zajednice Srbije. Napisao je "Kako dočekati Ramazan", "Halal standard Srbije" i "Mudzize u Kur'anu".

Predaje Kiraet (pravilno učenje Kur'ana) i engleski jezik u Prvoj beogradskoj medresi.

U pratnji Muftije beogradskog prisustvovao je mnogim svetskim, i islamskim i multireligijskim konferencijama i sastancima.

Bio je član Komisije za istinu i pomirenje, na predlog predsednika SRJ.

Učestvovao je, 2005 godine, u "Programu za buduće muslimanske lidere Evrope" koji je organizovao State Department, a na predlog ambasade SAD-a u Beogradu.

Od 2008. godine, odlukom Islamske zajednice Srbije, postavljen je za generalnog direktora Halal agencije Srbije za sertifikaciju halal kvaliteta.

Oženjen Azrom i ima kćerku Noru i sina Omara.

Govori arapski i engleski jezik.

Član je Društva od 2011. godine.<< Nazad