MILAN KORICA - predsednik Uprvanog odbora


Rođen je u Mogoriću.

Završio je Zemunsku gimnaziju u Beogradu.

Diplomirao je i magistrirao na Građevinskom fakultetu Univerzitetu u Beogradu.

Poseduje licencu za projektovanje u Srbiji.

Član je u mnogim strukovnim udruženjima, među koji i: član Federacije arhitekata i inženjera Republike Srbije, počasni član arhitekata i inženjera Rusije.

Od 1965. do 1991. godine radio u građevinskom preduzeću "Energoprojekt".

Od 1991. do 2001. godine jedan od direktora u građevinskoj firmi "Korny".

Od 2001. direktor u projektantskoj firmi "Korny".

Više decenija, ostvario je zavidne rezultate u projektovanju, izgradnji, kontroli kvaliteta i rukovođenju mnogih kapitalnih projekata.

Izgradio je, sa timom svojih stručnjaka, mnogobrojne hotele, aerodrome, podzemne objekte i podzemne aerodrome, tv tornjeve, sportske komplekse, fudbalske stadione.

Dobio je mnogobrojne nagrade na takmičenjima.

Za značajan doprinos arhitekturi i građevinarstvu dobio je visoka priznanja, kao što su nagrada "Borbe" za arhitekturu i građevinarstvo 1984. godine, prve nagrade za maske/krovove na železničkim stanicama, treću nagradu na međunarodnom konkursu za projekat mosta preko Dunava kod Beške na autoputu E-75 Novi Sad – Beograd, kao i prvu nagradu na međunarodnom konkursu za sportski kompleks u Bagdadu, Iraku.

Član je Društva od 2011. godine.<< Nazad