PROF. DR LjUBODRAG DIMIĆ - član Upravnog odbora


Rođen je 1956. u Zemunu.

Diplomirao je istoriju na Filozofskom fakultetu u Beogradu.

Magistrirao je na temu "Agitprop faza kulturne politike u Srbiji 1945-1952".
Doktorirao je na istom fakultetu 1993. sa disertacijom "Kulturna politika u Kraljevini
Jugoslaviji 1929-1941".

Radio je kao asistent pripravnik u Institutu za istoriju radničkog pokreta Srbije (danas Institut za noviju istoriju Srbije). U zvanje redovnog profesora Filozofskog fakulteta u Beogradu, izabran je 2002. godine.
U periodu 2003-2005. bio je upravnik Odeljenja za istoriju Filozofskog fakulteta u Beogradu.

Jedan je od osnivača "Centra za savremenu istoriju Jugoistočne Evrope" i osnivač i rukovodilac "Centra za istoriju Jugoslavije i hladnog rata". Vodio je Komisiju za istinu i pomirenje od 2001. godine, koju je oformio predsednik SR Jugoslavije.

Bio je angažovan u radu nekoliko istorijskih redakcija kao što su "Jugoslovenski istorijski časopis" (zamenik glavnog urednika), "Istoriji XX veka", "Godišnjak za društvenu istoriju", "Vojnoistorijski glasnik", "Nastava istorije".

Studijski ili istraživački je boravio u Londonu, Pragu, Braunsvajgu, Moskvi, Ekatarinburgu, Parizu. Učestvovao je u radu više desetina naučnih skupova organizovanih u zemlji i inostranstvu.

Član je odbora za istoriju XX veka Srpske akademije nauka i umetnosti.

Autor je više knjiga, priređivač više tomova istorijske građe, pisac udžbenika istorije i autor više od 220 naučnih i stručnih radova.

Član je Društva od 2011. godine.<< Nazad