Sećanje na pukovnika Bogdana Petrovića, dip.ecc.

Posle kraće bolesti, 24. novembra 2004. godine, umro je Bogdan Petrović, pukovnik i diplomirani ekonomista. Listajući danas jedan od brojeva časopisa REPORT preduzeća Jugoimport - SDPR nailazimo na tekst: "Okvir za zlatni jubilej - 50 godina u stroju Jugoimporta - SDPR" i čitamo: Kompaniju čine ljudi, a ljudi čine događaje po kojima se kompanija prepoznaje i pamti. Davne 1950. godine, 8. aprila u jednoj od tri drvene barake u dvorištu zgrade nekadašnje Vojne akademije, u Ulici generala Ždanova 38, bio je prvi radni dan preduzeća za međunarodnu trgovinu Jugoimport. U stroju prvih 13 musketara, sa direktorom Milošem Panićem na čelu, našao se i Bogdan Petrović, kapetan I klase i vanredni student četvrte godine Ekonomskog fakulteta. Stroj tih 13 veličanstvenih, sa već pripremljenim memorandumom na kome je bio utisnut logo Jugoimporta, započeo je svoju pionirsku delatnost na postavljanju temelja, u svetu i zemlji kasnije prepoznatljivih preduzeća: Jugoimport, SDPR i Jugoimport-SDPR.

Od tog dana, pa do smrti, zaista ceo svoj životni i radni vek, Bogdan Petrović je sa izuzetnom radnom energijom i pregalačkom snagom, velikom stručnošću i znanjem, potvrđenim organizacionim i rukovodnim sposobnostima, sjajnom elokvencijom i istančanim do perfekcije njemu svojstvenim načinom i stilom rada, izrastao ne samo u doajena ovog značajnog našeg poslovnog sistema, već je svakako postao jedan od međaša naše vojne industrije, posebno na planu realizacije vojno-ekonomske saradnje i plasmana proizvoda namenske proizvodnje.

Iz njegove duge i uspešne karijere u poslovima vojno ekonomske saradnje ovom prilikom navešćemo samo nekoliko odgovornih dužnosti koje je obavljao. U Indiji 1964. formirao je predstavništvo Jugoimporta. Za pet godina zaključeno je robnih ugovora u vrednosti od 60 miliona dolara. Od 1969. pa do 1978. i odlaska na dužnost vojnog izaslanika u Džakartu za područje Indonezije, Malezije i Burme, izuzetno značajan bio je njegov rad u Upravi za poslove vojne industrije, a potom u tada novoformiranoj Saveznoj direkciji za promet i rezerve proizvoda sa posebnom namenom (SDPR). Za samo tri godine, u ovom odeljenju, zaključeni su ugovori za izvoz NVO u vrednosti od 210 miliona dolara (Azija 65, Afrika 134, Latinska Amerika 11).

Svakako najdraža tema i zemlja za Bogdana bila je Indonezija. Verujemo da se njegovom smrću neće prekinuti jedna tanana nit višedecenijske izuzetno plodne saradnje i mnogobrojnih prijateljskih veza koje je uspešno ostvarivao, i održavao sa mnogim organizacijama i istaknutim ličnostima iz ove prijateljske zemlje. Ta njegova aktivnost, posebno je bila ispoljena u vremenu od 1982, od prestanka aktivne službe, pa do kraja svog života. Bogdan Petrović bio je inicijator i pokretač formiranog Društva prijateljstva, između naroda Indonezije i Srbije i Crne Gore, NUSANTARA.

Svi koji su znali pukovnika Bogdana Petrovića, u našoj zemlji i njegovi mnogobrojni prijatelji širom sveta, a posebno iz Indije i njemu najdraže Indonezije, ostali su osiromašeni njegovim odlaskom. Pamtiće ga, jer gde god da se on nalazio, bio je najbolji i kao oficir JNA, kao rukovodilac čuvenog "M" sektora u Jugoimportu i kao vojnik diplomata, vojni ataše. Bogdan je bio gospodin, persona, čovek sa puno takta i šarma, pomalo boem a iznad svega džentlmen.


<< Nazad